Tuetaan yhdessä!

Tuetaan yhdessä! Monialainen ja digitaalinen yhteistyö oppimisen tukena -hankkeessa kehitetään erityisesti erityisopettajankoulutuksen sisältöjä kuuden yliopiston (Oulu, Helsinki, Turku, Itä-Suomi ja Lapin yliopisto), Åbo Akademin sekä asiantuntijaverkoston ja koulujen yhteistyönä. Asiantuntijoina mukana Valteri-verkostoa ja Niilo Mäki Instituutin toimijoita. Hankkeessa pyritään kaksikielisyyteen (suomi ja ruotsi). Kansainvälistä yhteistyötä tehdään mm. Uumajan yliopiston ja Krakovan pedagogisen yliopiston kanssa.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat yhteisopettajuuden, erityisopettajan pedagogisen konsultaation sekä vahvuusperustaisen pedagogiikan ja vuorovaikutuksen kehittämiseen koulutusjatkumoina. Digitalisaation osalta hankkeessa pyritään vuorovaikutteisen verkkomateriaalin käyttämiseen ja tuottamiseen. Hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja se toteutetaan ajalla 1.9.2017 – 31.7.2020.


Itä-Suomen yliopistosta osaavia erityisopettajia - Itä-Suomen yliopiston erityisopettajaopiskelijoiden opetusharjoitteluissa huomioidaan erityispedagoginen tutkimus- ja arvoperusta sekä inklusiiviset ja eettiset periaatteet. Keskeistä on luonnollisesti myös erityisopettajan pedagoginen osaaminen, monitoimijainen yhteistyö, työn organisointi ja oma ammatillisen kasvu. Kuvassa: Opetusharjoittelun yhteydessä järjestettiin messut, joilla… Lisää
Opiskelijat inspiroivat ja inspiroituvat – yhteisopettajuus opettajaharjoittelun aikana - Emma on tuleva erityisopettaja. Hänen kasvonsa loistavat, kun hän huudahtaa: ”Tämä on aivan mahtavaa! Tulevaisuudessa haluan työskennellä juuri näin!” Emman mahtavat kokemukset liittyvät opettajaharjoitteluun. Hänen ohjaajansa on työskennellyt erityisluokanopettajana oppilaille, joilla on suuri erityispedagogisen tuen… Lisää
Konsultaation ja yhteisopetuksen opiskelua netissä kolmella kielellä – Erityispedagogiikan Case-kirjasto kasvaa - MIKÄ TÄMÄ ON? Tuetaan yhdessä-hankkeessa (OKM:n rahoitus) on tuotettu kaksi ns. Case-kertomusta erityispedagogiikan Case-kirjastoon nettiin. Ideana oli tuottaa opetusmateriaalia tilanteista, jotka kaikki opettajat kohtaavat. Ensimmäisen tapauksen aihe on Konsultaatio ja toisen Yhteisopetus. Case 1 on… Lisää
Mahdoton inkluusio? Tunnista haasteet ja mahdollisuudet -kirja ilmestyy 27.4.2020 - PS-kustannus julkaisee Tuetaan yhdessä -hankkeen kirjan Mahdoton inkluusio? Tunnista haasteet ja mahdollisuudet huhtikuussa 2020. Kirjassa tarkastellaan inklusiivisen kasvatuksen lähtökohtia, käytänteitä ja haasteita. Teos tarjoaa tietoa ja käytännön malleja siitä, miten tuen tarpeet voidaan kohdata perusopetuksessa.… Lisää
Tuetaan yhdessä -hankkeen tallenteet - Oulun yliopisto on tehnyt Tuetaan yhdessä -hankkeessa useita tallenteita. Tallenteet on merkitty Creative Commons -lisenssillä Nimeä-Jaa Samoin 4.0 Kansainvälinen (CC BY-SA 4.0). Antoisia katseluhetkiä! Huomaa hyvä! Positiivisen kasvatuksen mahdollisuudet erityisen tuen tarvitsijoilla 14.11.2017 Oulu Lotta… Lisää
Juhlaseminaari 13.5.2020 - Tuetaan yhdessä -hankkeen juhlaseminaaria vietetään keskiviikkona 13.5.2020 Oulun yliopiston Saalastinsalissa. Key note puheenvuoron tulee pitämään Mhairi Beaton Leeds Beckett yliopistosta. Merkitse päivä varatuksi kalenteriisi, tarkempi aikataulu ja päivän sisältö vahvistuvat keväällä 2020. Mhairi Beaton: Inclusive… Lisää
Tuetaan yhdessä -hankkeelle kunniamaininta opettajankoulutusfoorumin juhlaseminaarissa - Tuetaan yhdessä –hankkeelle myönnettiin opettajankoulutusfoorumin kunniamaininta tunnustuksena erityisen innostavasta hankkeessa kehitettävästä toimintamallista. Kunniakirjan vastaanotti hankkeen johtaja Marjatta Takala opettajankoulutusfoorumin juhlaseminaarissa Tiedekulmassa Helsingissä 29.11.2018. Tästä on hienoa jatkaa yhteistä kehittämistyötä!