Tuetaan yhdessä!

Tuetaan yhdessä! Monialainen ja digitaalinen yhteistyö oppimisen tukena -hankkeessa kehitetään erityisesti erityisopettajankoulutuksen sisältöjä kuuden yliopiston (Oulu, Helsinki, Turku, Itä-Suomi ja Lapin yliopisto), Åbo Akademin sekä asiantuntijaverkoston ja koulujen yhteistyönä. Asiantuntijoina mukana Valteri-verkostoa ja Niilo Mäki Instituutin toimijoita. Hankkeessa pyritään kaksikielisyyteen (suomi ja ruotsi). Kansainvälistä yhteistyötä tehdään mm. Uumajan yliopiston ja Krakovan pedagogisen yliopiston kanssa.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat yhteisopettajuuden, erityisopettajan pedagogisen konsultaation sekä vahvuusperustaisen pedagogiikan ja vuorovaikutuksen kehittämiseen koulutusjatkumoina. Digitalisaation osalta hankkeessa pyritään vuorovaikutteisen verkkomateriaalin käyttämiseen ja tuottamiseen. Hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja se toteutetaan ajalla 1.9.2017 – 31.7.2020.


Tukiviittomien tuokiot Oulussa - Tule mukaan oppimaan tukiviittomia! Tukiviittomien tarkoituksena on edistää lapsen puheenkehitystä ja tukea kommunikaatiota. Tukiviittomat ovat viittomakielen viittomia, joita käytetään samalla kun puhutaan, kuitenkaan kaikkea puhuttua ei viitota, vain ydinsanat. Tuokioiden kouluttajana toimii Oona-Jemina Santala, viittomakielen… Lisää
Kokemus- ja verkostoitumispaja 25.4 Oulussa - Kokemus- ja verkostoitumispajan tarkoituksena on tuoda esiin kouluilla tehtävää kehittämistyötä yhteisopettajuudesta, vahvuuspedagogiikasta ja pedagogisesta konsultaatiosta. Osallistujiksi kokemuspajoihin toivomme erityisesti koulujen henkilökuntaa, opiskelijoita, opettajankouluttajia ja kaikkia aiheesta kiinnostuneita.   Kevään viimeinen pajat toteutetaan torstaina 25.4 klo 12.30-16,… Lisää
Tuetaan yhdessä -hankkeelle kunniamaininta opettajankoulutusfoorumin juhlaseminaarissa - Tuetaan yhdessä –hankkeelle myönnettiin opettajankoulutusfoorumin kunniamaininta tunnustuksena erityisen innostavasta hankkeessa kehitettävästä toimintamallista. Kunniakirjan vastaanotti hankkeen johtaja Marjatta Takala opettajankoulutusfoorumin juhlaseminaarissa Tiedekulmassa Helsingissä 29.11.2018. Tästä on hienoa jatkaa yhteistä kehittämistyötä!  
MITÄ ON POSITIIVINEN KASVATUS? - 26.4.2018 Oulussa toteutettiin Kaisa Vuorisen ja  Lotta Uusitalo-Malmivaaran johdolla positiivisen kasvatuksen koulutuspäivä, joka sisälsi kaikille avoimen luennon.  Luennon tallenne nyt saatavilla! Luennon jälkeen päivä jatkui Positiivinen cv ja Vahvuusperustainen pedagogiikka –työpajoilla. Kiitos kouluttajille ja osallistujille… Lisää
Yhteisopetuksella hyvinvointia? -luento - Tuetaan yhdessä-hanke piti jälleen 17.1.2018 koulutustilaisuuden Oulussa. Nyt teemana oli yhteisopetus, josta professori Marjatta Takala sekä yhteisopetusta toteuttaneet opettajat kertoivat. Saalastinsalissa oli noin 300 kuulijaa. Luennon esitysmateriaalin saat käyttöösi tästä.  Luennon tallenteita pääset katsomaan klikkaamalla… Lisää
Huomaa hyvä! - Huomaa hyvä! Positiivisen kasvatuksen mahdollisuudet erityisen tuen tarvitsijoilla -koulutus pidettiin Oulussa 14.11.2017. Kouluttajana toimi Lotta Uusitalo-Malmivaara. Lotan luento täytti Oulun yliopiston Saalastinsalin. Luennon tallenteen voit katsoa täältä. (tallenteen kesto 1h 40 min)