Tuetaan yhdessä!

Tuetaan yhdessä! Monialainen ja digitaalinen yhteistyö oppimisen tukena -hankkeessa kehitetään erityisesti erityisopettajankoulutuksen sisältöjä kuuden yliopiston (Oulu, Helsinki, Turku, Itä-Suomi ja Lapin yliopisto), Åbo Akademin sekä asiantuntijaverkoston ja koulujen yhteistyönä. Asiantuntijoina mukana Valteri-verkostoa ja Niilo Mäki Instituutin toimijoita. Hankkeessa pyritään kaksikielisyyteen (suomi ja ruotsi). Kansainvälistä yhteistyötä tehdään mm. Uumajan yliopiston ja Krakovan pedagogisen yliopiston kanssa.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat yhteisopettajuuden, erityisopettajan pedagogisen konsultaation sekä vahvuusperustaisen pedagogiikan ja vuorovaikutuksen kehittämiseen koulutusjatkumoina. Digitalisaation osalta hankkeessa pyritään vuorovaikutteisen verkkomateriaalin käyttämiseen ja tuottamiseen. Hankkeen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö ja se toteutettiin 1.9.2017 – 31.7.2020.


Yhteistyö ja ammatilliset vuorovaikutustaidot -itseopiskelumateriaali (5 op) on julkaistu - Tuetaan yhdessä -hankkeessa on kehitetty Yhteistyö ja ammatilliset vuorovaikutustaidot -itseopiskelumateriaali (5 op). Materiaalin voi käydä läpi itsenäisesti omassa aikataulussa ilman lähiopetusta ja ohjausta. Opettajat voivat hyödyntää materiaalia omassa opetuksessaan joko osittain tai 5 op kokonaisuutena,… Lisää
Tuetaan yhdessä! Verkkoseminaarin tallenne on julkaistu - Juhlistimme Tuetaan yhdessä -hankkeen tuloksia 13.5.2020 verkkoseminaarissa. Mukana seminaarissa oli Mhairi Beaton Leeds Beckett yliopistosta sekä hankkeen toimijoita kuudesta yliopistosta. Seminaari pidettiin pääosin suomeksi, Mhairi Beatonin luento oli englanniksi. Seminaarin tallenteen löydät Avointen oppimateriaalien kirjastosta:… Lisää
Harppauksia kohti erityisopettajan konsultoivaa työnkuvaa - Metsokankaan koulu on Suomen toiseksi suurin yhtenäisperuskoulu. Toimimme neljässä eri yksikössä samalla koulukampusalueella. Meille on ollut tärkeää yhteisopettajuuden kehittäminen kaikilla luokka-asteilla, yhtenäisen hyvinvointipolun sekä erityisopettajien konsultoivan työnkuvan kehittäminen. Näihin olemme saaneet paljon kehittämisideoita Tuetaan yhdessä… Lisää
Myötätuntoista kasvatuskulttuuria - Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on huolestuttanut kasvatus- ja opetusalaa varsinkin erityisen tuen opiskelijoiden pärjäämisen osalta. Ne ongelmat, joita päivittäinen koulussa olo on voinut liennyttää, saattavatkin nyt kumuloitua jo ennestään kuormittuneissa kodeissa. Lastensuojeluun liittyviä ilmoituksia, päihteiden käytön… Lisää
Itä-Suomen yliopistosta osaavia erityisopettajia - Itä-Suomen yliopiston erityisopettajaopiskelijoiden opetusharjoitteluissa huomioidaan erityispedagoginen tutkimus- ja arvoperusta sekä inklusiiviset ja eettiset periaatteet. Keskeistä on luonnollisesti myös erityisopettajan pedagoginen osaaminen, monitoimijainen yhteistyö, työn organisointi ja oma ammatillisen kasvu. Kuvassa: Opetusharjoittelun yhteydessä järjestettiin messut, joilla… Lisää
Studerande inspireras och inspirerar – samundervisning under praktikperioder - Hon heter Emma och skall bli speciallärare. Det lyser om henne när hon utbrister: ”det är helt fantastiskt, så här vill jag jobba i framtiden!” Det fantastiska är det hon upplever under en praktik. Hennes… Lisää
Opiskelijat inspiroivat ja inspiroituvat – yhteisopettajuus opettajaharjoittelun aikana - Emma on tuleva erityisopettaja. Hänen kasvonsa loistavat, kun hän huudahtaa: ”Tämä on aivan mahtavaa! Tulevaisuudessa haluan työskennellä juuri näin!” Emman mahtavat kokemukset liittyvät opettajaharjoitteluun. Hänen ohjaajansa on työskennellyt erityisluokanopettajana oppilaille, joilla on suuri erityispedagogisen tuen… Lisää
Mahdoton inkluusio? Tunnista haasteet ja mahdollisuudet -kirja on julkaistu - PS-kustannus on julkaissut Tuetaan yhdessä -hankkeen kirjan Mahdoton inkluusio? Tunnista haasteet ja mahdollisuudet. Kirjan ovat toimittaneet Marjatta Takala, Aino Äikäs ja Suvi Lakkala. Kirjassa tarkastellaan inklusiivisen kasvatuksen lähtökohtia, käytänteitä ja haasteita. Teos tarjoaa tietoa ja… Lisää
Tuetaan yhdessä -hankkeen materiaalit ja tallenteet - Tuetaan yhdessä -hankkeen materiaalit ja tallenteet löydät Avointen oppimateriaalien kirjastosta osoitteesta: aoe.fi -hakusanoilla Tuetaan yhdessä. Alla muutama poiminta Oulun yliopiston tuottamista tallenteista: Tuetaan yhdessä! Verkkoseminaari 13.5.2020 Mukana seminaarissa oli Mhairi Beaton Leeds Beckett yliopistosta sekä… Lisää
Tuetaan yhdessä -hankkeelle kunniamaininta opettajankoulutusfoorumin juhlaseminaarissa - Tuetaan yhdessä –hankkeelle myönnettiin opettajankoulutusfoorumin kunniamaininta tunnustuksena erityisen innostavasta hankkeessa kehitettävästä toimintamallista. Kunniakirjan vastaanotti hankkeen johtaja Marjatta Takala opettajankoulutusfoorumin juhlaseminaarissa Tiedekulmassa Helsingissä 29.11.2018. Tästä on hienoa jatkaa yhteistä kehittämistyötä!