Koulutukset

Yhteistyö ja ammatilliset vuorovaikutustaidot -itseopiskelumateriaali (5 op) on julkaistu

Tuetaan yhdessä -hankkeessa on kehitetty Yhteistyö ja ammatilliset vuorovaikutustaidot -itseopiskelumateriaali (5 op). Materiaalin voi käydä läpi itsenäisesti omassa aikataulussa ilman lähiopetusta ja ohjausta. Opettajat voivat hyödyntää materiaalia omassa opetuksessaan joko osittain tai 5 op kokonaisuutena, jolloin opiskelijat palauttavat suorituksena loppuesseen.

Materiaalin tavoitteena on lisätä ymmärrystä monialaisesta yhteistyöstä koulun arjessa sekä antaa välineitä ammatillisen vuorovaikutuksen ja onnistuneen monialaisen yhteistyön kehittämiseen. Yhteistyö ja ammatillinen vuorovaikutus korostuu, kun toteutetaan inklusiivista kasvatusta, joten materiaali on suunnattu erityisesti koulussa nyt tai myöhemmin työskenteleville. Materiaalin opiskelusta hyötyvät kuitenkin myös muut ihmissuhdetyötä tekevät. Materiaalissa keskeisiä käsitteitä ovat ammatilliset vuorovaikutustaidot, voimavarakeskeisyys, yhteisopettajuus, pedagoginen konsultaatio ja inkluusio. Oulun yliopistossa Yhteistyö ja ammatilliset vuorovaikutustaidot 5 op sisältyy kasvatustieteiden tiedekunnan opetukseen ohjattuna verkko-opintojaksona.

Itseopiskelumateriaali on tallennettu Avointen oppimateriaalien kirjastoon ja löydät materiaalin tästä linkistä.

Katso myös Suvi Kaupin tekemä esittelyvideo Yhteistyö ja ammatilliset vuorovaikutustaidot -itseopiskelumateriaalista ja verkkokurssista.

Verkko-opintojakson kehittämisprosessista on kirjoitettu artikkeli: I still miss human contact, but this is more flexible—Paradoxes in virtual learning interaction and multidisciplinary collaboration.

Innostuneita opiskeluhetkiä materiaalin parissa!

 

 

 

Advertisement

Tuetaan yhdessä! Verkkoseminaarin tallenne on julkaistu

Juhlistimme Tuetaan yhdessä -hankkeen tuloksia 13.5.2020 verkkoseminaarissa. Mukana seminaarissa oli Mhairi Beaton Leeds Beckett yliopistosta sekä hankkeen toimijoita kuudesta yliopistosta. Seminaari pidettiin pääosin suomeksi, Mhairi Beatonin luento oli englanniksi.

Seminaarin tallenteen löydät Avointen oppimateriaalien kirjastosta: https://aoe.fi/#/materiaali/416

Seminaarin ohjelma ja puheenvuorot tallenteen aikajanalla:

00.35 Tervetuloa! Tuetaan yhdessä! Marjatta Takala, Oulun yliopisto

03.50 Inclusive Pedagogy: agency and learning for all. Mhairi Beaton, Leeds Beckett university

37.05 Mahdoton inkluusio? Tunnista haasteet ja mahdollisuudet -kirjan julkistaminen. Kirjan toimittajat Marjatta Takala, Suvi Lakkala & Aino Äikäs

41.00 ”Inkluusio ja koulutuspolitiikka. Päivi Pihlaja, Turun yliopisto

01.01 ”Erityisopettajaopiskelijat oppilaslähtöistä arviointia ja tukea soveltamassa. Leena Holopainen, Sannu Vuori & Mirka Kyllönen, Itä-Suomen yliopisto

01.26 ”Met pääsimmä tästä yhessä yli!” Lapsen kokoista opetusta inklusiivisessa luokassa. Auli Näsi & Päivi Neitola, Sodankylän kunta

01.42 Pedagogisella konsultaatiolla osaamista ja tukea kaikille koulussa! Lea Veivo, Leave -koulutuskeskus; & Kristina Ström, Åbo Akademi

01.59 ”Huomaa hyvä käytännössä! Digitaalinen vahvuuksien arviointiväline. Lotta Uusitalo, Helsingin yliopisto

02.19 Päätössanat Marjatta Takala ja Kirsi Mäntykivi

 

Harppauksia kohti erityisopettajan konsultoivaa työnkuvaa

Metsokankaan koulu on Suomen toiseksi suurin yhtenäisperuskoulu. Toimimme neljässä eri yksikössä samalla koulukampusalueella. Meille on ollut tärkeää yhteisopettajuuden kehittäminen kaikilla luokka-asteilla, yhtenäisen hyvinvointipolun sekä erityisopettajien konsultoivan työnkuvan kehittäminen. Näihin olemme saaneet paljon kehittämisideoita Tuetaan yhdessä -hankkeen erilaisista konsultaatiotapaamisista, luennoista Oulun yliopistolla sekä keskittämällä koulumme henkilökunnan koulutusiltapäiviä näiden teemojen ympärille.

Olemme lähteneet ajatuksesta, että yhtenäistämme koko koululle vahvat yleisen tuen struktuurit ja panostamme toiminnassamme vahvaan käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen tukeen. Koulumme erityisopettajat sekä luokanopettajat ovat jakaneet omia, hyviksi havaittuja toimintamalleja sekä positiivisen pedagogiikan menetelmiä veso-koulutusiltapäivissä. Olemme luoneet yhdessä johtoryhmän kanssa huoneentaulut eli arvoihin pohjautuvat toimintaohjeet luokkiin. Opettajat ovat sitoutuneet yhteisiin toimintatapoihin, jolloin voimme tukea parhaiten yhdessä myös tukea tarvitsevia lapsia yhteisten pelisääntöjen mukaisesti.

Koulumme Hyvinvointipolku on myös uudistettu Hyvinvointitiimin työstämänä. Olemme saaneet erittäin hyvin toimivan ProKoulun mukaisen hyvinvointimallin, missä koulumme arvoja on kyselty oppilailta ikätason mukaisesti. Niistä on koostettu toimintaohjematriisi, missä arvot ovat selkeästi käytännön toimintaohjeina. Arvot ovat pieninä harjoitteina jokaisen luokan tarpeiden mukaan luokkien ja käytävien seinillä. Sekä lapset että aikuiset ovat sitoutuneita näin koulun arvojen mukaiseen toimintaan. Palkkiojärjestelmä on tällä hetkellä pilottikokeilussa yhdessä kouluyksikössämme. Siitä tullaan jalostamaan toimiva palkkiojärjestelmä myös koko koululle. Lisäksi Hyvinvointitiimi on kehittänyt koulullemme hyvinvointikvartaalit ja –tunnit, jolloin niin alakoulussa kuin yläkoulussa harjoitellaan samanaikaisesti yhteisiä hyvinvoinnin teemoja.

Erityisopettajat ovat ottaneet harppauksia kohti konsultoivaa työnkuvaa. Tässä on tärkeää, että lukujärjestysrakenne on mahdollisimman joustava. Vaikka meillä on kiinteä lukujärjestys, voimme tarpeen mukaan konsultoida pidempiä aikoja (jopa viikkoja) tukea tarvitsevia oppilaita samassa luokassa. Koulullamme ei ole pienryhmiä, joten välillä on tilanteita, jolloin erityisopettajan on tärkeää antaa tukea ja työkaluja luokanopettajalle. Parhaiten tuen työkalut menevät käytännön avuksi lapselle, kun erityisopettaja pystyy joustavasti olemaan samanaikaisopettajana. Tämä on ollut hienoa yhteistyötä eri puolilla kouluamme.

Tuetaan yhdessä -hankkeen myötä koulumme hyvinvointia ollaan kehitetty monella tasolla. Olemme saaneet kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin kehittämiseen arvokkaita näkökulmia. Koulussamme on ollut yhteisopettajuutta jo hyvin pitkään avoimissa ja muunneltavissa oppimisympäristöissä. Kehittämishankkeen myötä olemme vielä enemmän keskittyneet yhteisten hyvinvointiasioiden kehittämiseen. Kun yhteinen punainen lanka on kaikilla selvillä, on helppo puhaltaa yhteiseen hiileen. Näin voimme tukea toinen toisiamme mahdollisimman hyvin. Lopuksi haluamme kiittää Lea Veivoa, Sanna Komua ja Kirsi Mäntykiveä hankkeen mahtavasta toiminnasta!

Nina Pajala, laaja-alainen erityisopettaja, Metsokankaan koulu, Oulu

Tuetaan yhdessä! Verkkoseminaari 13.5.2020

In English below

Juhlistimme Tuetaan yhdessä -hankkeen tuloksia keskiviikkona 13.5.2020 kello 13.00 – 15.30 verkossa Zoom -yhteydellä.   Seminaari pidettiin pääosin suomeksi, Mhairi Beatonin luento oli englanniksi.

Seminaarin tallenteen löydät Avointen oppimateriaalien kirjastosta / webinar recording: https://aoe.fi/#/materiaali/416

Ohjelmassa alkaen klo 13:

Tervetuloa! Tuetaan yhdessä! Marjatta Takala, Oulun yliopisto

Inclusive Pedagogy: agency and learning for all. Mhairi Beaton, Leeds Beckett university

Mahdoton inkluusio? Tunnista haasteet ja mahdollisuudet -kirjan julkistaminen.  Kirjan toimittajat Marjatta Takala, Suvi Lakkala & Aino Äikäs

Inkluusio ja koulutuspolitiikka. Päivi Pihlaja, Turun yliopisto.

Ohjelmassa alkaen noin klo 14:

Erityisopettajaopiskelijat oppilaslähtöistä arviointia ja tukea soveltamassa. Leena Holopainen, Itä-Suomen yliopisto

”Met pääsimmä tästä yhessä yli!” Lapsen kokoista opetusta inklusiivisessa luokassa. Auli Näsi & Päivi Neitola, Sodankylän kunta

Pedagogisella konsultaatiolla osaamista ja tukea kaikille koulussa!  Lea Veivo, Leave -koulutuskeskus & Kristina Ström, Åbo Akademi

Huomaa hyvä käytännössä! Digitaalinen vahvuuksien arviointiväline. Lotta Uusitalo, Helsingin yliopisto

Verkkoseminaarin päättäminen. Marjatta Takala.

Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Tervetuloa verkkoseminaariin!

In English

Welcome to Supporting together! Webinar 13.5.2020 at 13.00 – 15.30 via Zoom.

Webinar will be held mainly in Finnish. Mhairi Beaton’s lecture is in English.

Program from 1 p.m:

Tervetuloa / Welcome! Tuetaan yhdessä / Supporting together! Marjatta Takala, university of Oulu

Inclusive Pedagogy: agency and learning for all. Mhairi Beaton, Leeds Beckett university

Mahdoton inkluusio? Tunnista haasteet ja mahdollisuudet -kirjan julkistaminen.  Kirjan toimittajat Marjatta Takala, Suvi Lakkala & Aino Äikäs

Inkluusio ja koulutuspolitiikka. Päivi Pihlaja, Turun yliopisto.

Program starting at about 2 p.m:

Erityisopettajaopiskelijat oppilaslähtöistä arviointia ja tukea soveltamassa. Leena Holopainen, Itä-Suomen yliopisto

”Met pääsimmä tästä yhessä yli!” Lapsen kokoista opetusta inklusiivisessa luokassa. Suvi Lakkala & Outi Kyrö-Ämmälä, Lapin yliopisto; Auli Näsi & Päivi Neitola, Sodankylän kunta

Pedagogisella konsultaatiolla osaamista ja tukea kaikille koulussa!  Lea Veivo, Leave -koulutuskeskus & Kristina Ström, Åbo Akademi

Huomaa hyvä käytännössä! Digitaalinen vahvuuksien arviointiväline. Lotta Uusitalo, Helsingin yliopisto

Verkkoseminaarin päättäminen. Marjatta Takala.

Welcome!

Myötätuntoista kasvatuskulttuuria

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on huolestuttanut kasvatus- ja opetusalaa varsinkin erityisen tuen opiskelijoiden pärjäämisen osalta. Ne ongelmat, joita päivittäinen koulussa olo on voinut liennyttää, saattavatkin nyt kumuloitua jo ennestään kuormittuneissa kodeissa. Lastensuojeluun liittyviä ilmoituksia, päihteiden käytön lisääntymistä ja perheväkivaltaa on esiintynyt tavanomaista enemmän. Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerin Riitta Särkelän mukaan koronaepidemian seuraukset näkyvät jo niin turvakodeissa kuin liiton chattipalvelussa (Kirkko ja Kaupunki 8.4.2020). Maaret Kallio kirjoittaa Helsingin Sanomissa 15.4.2020 ”entä jos koti on koronaa pahempi riski”?

Huoli ei siten ole turha. Vielä vähemmän opettaja tietää, mitä oppilaalle kuuluu nyt kuin koulun ollessa normaaliin tapaan auki.  Opettajien ja sosiaalityöntekijöiden roolit ovat paikoin myös menneet sekaisin, ”sillä opettaja on ainoa, joka perheen tuntee”. Opettajaa on saatettu pyytää myös astumaan tonteille, jotka hänelle eivät kuulu, koska oppilashuoltokaan ei toimi normaaliin tapaan. Harvoin on Tuetaan yhdessä! -slogan yhtä ajankohtainen kuin nyt. Pelisääntöjä vain joudutaan tekemään lennossa.

Kriisitilanteissa ihmisistä paljastuu myös inhimillisyyttä hyvin konkreettisilla tavoilla. Apua uskalletaan tarjota ja vastaanottaa eri tavoin kuin ennen. Kuuluu ja saa olla tarvitseva, koska me kaikki olemme. Moni myös hyötyy poikkeavista järjestelyistä. Etäkontaktointi mahdollistaa kohtaamisia erityisen tuen oppilaan ja hänen perheensä kanssa uudella tavalla. Luokkatilanteessa ahdistunut oppilas pystyy ehkä oppimaan paremmin, kun osa sosiaalisesta jännityksestä on poissa. Joku uskaltautuu puhumaan, kun keskustelu tapahtuu verkossa. Aina voi syyttää yhteyttä, jos linja katkeaa aran kysymyksen edessä J Sekin on ihan ok ja pienikin nettikeskustelu kenties enemmän kuin live-tilanteessa koskaan käyty.

Myös opettaja saa tuntea osaamattomuutta ja sanoa sen ääneen: ”En tiedä, miten nyt etenisimme. En edes tiedä, miten saan kuvani näkymään ruudussa.” Korona antaa tilaa armeliaisuudelle ja myötätunnolle myös itseä kohtaan. Myötätunnon opettamisesta varhaiskasvattajille julkaisimme juuri tutkimuksen (Vuorinen, Pessi & Uusitalo. Tuloksemme kertovat myötätunnon olevan opittava asia, jota lisäämällä työyhteisön jäsenten keskinäistä tukemista voidaan edistää.

Positiivisen kasvatuksen keinot eli tietoinen hyvän huomaaminen ja vahvuuksille rakentaminen ovat kriisien koittaessa entistä tärkeämmässä asemassa. Miten vahvuuksia eristyksissä, kenties lomautettuna ja ikääntyneistä lähimmäisistä huolestuneena sitten pystyy yhtäkkiä kaivamaan esiin? Perustarpeisiimme kuuluu merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen kokeminen. Avun tarjoaminen toiselle on eräs tunnetuimmista omaa onnellisuutta lisäävistä seikoista (ks. esim. Seligmanin Flourish-teos, 2011).  Poikkeuksellisena aikana poikkeuksellisia osaamisia voi tulla esiin myös tätä kautta. Kerrankin myös saattaa olla aikaa pohtia omaa kasvattajan rooliaan ja omaa elämäänsä laajemminkin.

Olemme Positive Learningin sivuille koonneet vapaasti käytettävää materiaalia, videoita ja tekstiä, perheille ja ammattikasvattajille paitsi koronan aiheuttaman poikkeustilanteen ajaksi, myös muulloin hyödynnettäväksi, ks. https://positive.fi/fi/resurssit/. Alla näkyvät 10 teemaa löytyvät em. sivulta. Ne käsittelevät positiivista kasvatusta käytännössä.

  1. Pysy rauhallisena
  2. Opeta arjen rutiineja
  3. Palaa perusasioihin
  4. Löydä vahvuutenne
  5. Käytä myötätuntoa
  6. Vala toiveikkuutta
  7. Heittäydy luovaksi
  8. Vahvista positiivisuutta
  9. Huomaa hyvä lapsessa
  10. Hae apua

Parasta vointia ja jaksamista kaikille toivottaen!

Lotta Uusitalo & Kaisa Vuorinen, Positive Learning ja Helsingin yliopisto