Vi stöder tillsammans!

VI STÖDER TILLSAMMANS!

– Tuetaan yhdessä!

”Vi stöder tillsammans! Mångvetenskapligt och digitalt samarbete för att stöda lärande” är ett samarbetsprojekt mellan sex universitet (Uleåborg, Helsingfors, Åbo, Joensuu, Rovaniemi) och Åbo Akademi. Involverade är också olika experterer och många skolor från nämnda städer. Projektet kommer att genomföras från 1 september 2017 till 31 juli 2020. Projektet finansieras av Undervisnings- och Kulturministeriet.
Projektet har fyra mål som kombinerar ihop: samundervisning, pedagogisk konsultation, positiv pedagogik och digitaliserad undervisning.

Material


MEDLEMMAR AV STYRGRUPPEN

Vi stöder tillsammans! – Tuetaan yhdessä!

Marjatta Takala, styrgruppens ordförande, Uleåborgs universitet
Kirsi Mäntykivi, styrgruppens sekreterare, projektledare, Uleåborgs universitet
Lea Veivo, Leave
Hanni Muukkonen, Uleåborgs universitet
Teemu Suorsa, Uleåborgs universitet
Leena Holopainen, Östra Finlands universitet
Aino Äikäs, Östra Finlands universitet
Minna Saarinen, Helsingfors universitet
Lotta Uusitalo-Malmivaara, Helsingfors universitet
Päivi Pihlaja, Åbo universitet
Marianna Heinonen, Åbo universitet
Minna Kyttälä, Åbo universitet
Kristina Ström, Åbo Akademi
Outi Kyrö-Ämmälä, Lapplands universitet
Suvi Lakkala, Lapplands universitetAdvertisement